Termostatický ventil a jeho funkcia vo vykurovacej sústave

27.05.2021

Termostatický ventilTermostatický ventil a jeho funkcia vo vykurovacej sústave

Radiátorový ventil s termostatickou hlavicou – skrátene povedané termostatický ventil -  je z hľadiska konštrukčné  považovaný za proporcionálny regulátor, ktorý pracuje bez pomocnej energie. Pri proporcionálnom regulátore je výstupná veličina úmerná vstupnej veličine, to znamená, že pri termostatickom ventile každej zmene vnútornej teploty ( regulovaná veličina x) je priradená úmerná zmena zdvihu ventilu (akčná veličina y). Táto zmena zdvihu priamo ovplyvňuje zmenu prietoku vykurovacej vody.


Na obrázku je v zjednodušenej podobe znázornený princíp funkcie.

Na obrázku je v zjednodušenej podobe znázornený princíp funkcie

Pri nastavenej požadovanej teplote vnútorného vzduchu 20 °C je ventil pri vnútornej teplote vzduchu rovnej 22 °C úplne uzatvorený (zdvih ventilu = 0 %) a pri vnútornej teplote vzduchu 18 °C úplne otvorený (zdvih ventilu = 100 %). Snímač (1) je naplnený kvapalinou, ktorá pri náraste teploty vzduchu v miestnosti zväčšuje svoj objem, a tým sa kužeľka ventilu začne pohybovať v smere zatvárania. Pri poklese teploty vzduchu v miestnosti prebieha opačný proces, tzn. kužeľka ventilu sa pohybuje v smer otvárania. Týmto spôsobom je udržiavaná teplota vzduchu v miestnosti v rámci proporcionálneho pásma 2 K na konštantnej hodnote. Príliš malé pásmo proporcionality spôsobuje kmitanie kužeľky ventilu, príliš veľké pásmo proporcionality spôsobuje príliš veľké rozdiely teplôt vzduchu v miestnosti pri otvorenom a uzatvorenom ventile. Termostatický ventil je zvyčajne z výroby kalibrovaný pre pásmo proporcionality 2K.


Termostatický ventil je zvyčajne z výroby kalibrovaný pre pásmo proporcionality 2K

Hysteréza termostatického ventilu zväčšuje zvolené pásmo proporcionality, a tým aj nárast a pokles vnútornej teploty vzduchu. Je to vlastne odchýlka, ktorá je potrebná na prekonanie vnútornej zotrvačnosti termostatického ventilu. Vnútorná zotrvačnosť je spôsobená najmä trením a čím je táto hodnota menšia, tým je regulátor presnejší. Podľa normy EN 215 nesmie prekročiť hodnotu 1K.
Ak máme napr. radiátorový ventil navrhnutý s pásmom proporcionality 2K a je na ňom osadená termostatická hlavica s hysterézou 1K, tak v skutočnosti bude ventil pri nastavenej požadovanej teplote vzduchu 20°C zatvárať pri teplote 23°C a otvárať pri 17°C.


Teplota vzduchu

Návrh termostatického ventilu bez možnosti prednastavenia– napr. HERZ TS 90.
V prípade, že na radiátorový ventil osadíme ručnú hlavicu alebo termopohon, pri určovaní tlakovej straty ventilu pri danom prietoku použijeme krivku „max“. V prípade, že na radiátorový ventil osadíme termostatickú hlavicu, pri určovaní tlakovej straty ventilu pri danom prietoku použijeme krivky 1 -3K, pričom doporučujeme voliť krivku 2K. Doporučená oblasť dimenzovania ventilu je naznačená červenými krivkami v nomograme.


Návrh termostatického ventilu bez možnosti prednastavenia

Návrh termostatického ventilu s prednastavením – napr. HERZ TS 90 V.
Pri návrhu termostatického ventilu s prednastavením vychádzame z daného hmotnostného prietoku cez ventil a požadovanej tlakovej straty ventilu. Na základe týchto dvoch parametrov volíme krivku prednastavenia ventilu, pričom pri týchto krivkách je zohľadnené pásmo proporcionality 2K. Doporučená oblasť dimenzovania ventilu je naznačená červenými krivkami v nomograme.


Návrh termostatického ventilu s prednastavením


Zoznam článkov

Termostatický ventil a jeho funkcia vo vykurovacej sústave

Termostatický ventil a jeho funkcia vo vykurovacej sústave

Radiátorový ventil s termostatickou hlavicou – skrátene povedané termostatický ventil - je z hľadiska konštrukčné považovaný za proporcionálny regulátor, ktorý pracuje bez pomocnej energie. Pri proporcionálnom regulátore je výstupná veličina úmerná vstupnej veličine, to znamená, že pri termostatickom ventile každej zmene vnútornej teploty ( regulovaná veličina x) je priradená úmerná zmena zdvihu ventilu (akčná veličina y).

Zobraziť viac

Uchytenie vodomeru v bytovom jadre

Uchytenie vodomeru v bytovom jadre

Najčastejšie používané potrubia majú samonosnú funkciu. To znamená, že sú schopné "niesť len samé seba". Preto je potrebné prvky, osadené do potrubia, správne ukotviť.

Zobraziť viac

Optimálna dĺžka okruhov podlahového vykurovania

Optimálna dĺžka okruhov podlahového vykurovania

Ako optimálne dĺžky potrubia v podlahovom vykurovaní dokážu zjednodušiť montáž a zabezpečiť správne vyregulovanie sústavy? Ukážeme si na príklade.

Zobraziť viac