Uchytenie vodomeru v bytovom jadre

27.05.2021

Nedostatočné uchytenie vodomeru v bytovom jadre vytvára podmienky pre vznik havarijného stavu.

Najčastejšie používané potrubia majú samonosnú funkciu. To znamená, že sú schopné "niesť len samé seba". Preto je potrebné prvky, osadené do potrubia, správne ukotviť. Hmotnosť vodomeru, ktorý visí na potrubí bez ďalšieho ukotvenia o pevnú konštrukciu, vytvára v potrubí napätie.

Toto napätie zväčšujú tlakové rázy potrubia, ktoré sú dôsledkom každého otvorenia a zatvorenia vodovodnej batérie.

Nie vždy sú v bytovom jadre ideálne podmienky pre vyššie navrhované riešenia. Uchytenie nemusí byť technicky dokonalé, ani esteticky zvládnuté na výbornú. Dôležité však je VŽDY nájsť spôsob AKO a KAM vodomer dostatočne uchytiť.

Okrem toho je pre spoľahlivú a dlhodobú prevádzku dôležitá dostatočná kompenzácia potrubia a vyhotovenie pevných bodov.

Viac o tom nabudúce.

Užitočné info / Uchytenie vodomeru v bytovom jadre
Užitočné info / Uchytenie vodomeru v bytovom jadre
Užitočné info / Uchytenie vodomeru v bytovom jadre

Zoznam článkov

Termostatický ventil a jeho funkcia vo vykurovacej sústave

Termostatický ventil a jeho funkcia vo vykurovacej sústave

Radiátorový ventil s termostatickou hlavicou – skrátene povedané termostatický ventil - je z hľadiska konštrukčné považovaný za proporcionálny regulátor, ktorý pracuje bez pomocnej energie. Pri proporcionálnom regulátore je výstupná veličina úmerná vstupnej veličine, to znamená, že pri termostatickom ventile každej zmene vnútornej teploty ( regulovaná veličina x) je priradená úmerná zmena zdvihu ventilu (akčná veličina y).

Zobraziť viac

Uchytenie vodomeru v bytovom jadre

Uchytenie vodomeru v bytovom jadre

Najčastejšie používané potrubia majú samonosnú funkciu. To znamená, že sú schopné "niesť len samé seba". Preto je potrebné prvky, osadené do potrubia, správne ukotviť.

Zobraziť viac

Optimálna dĺžka okruhov podlahového vykurovania

Optimálna dĺžka okruhov podlahového vykurovania

Ako optimálne dĺžky potrubia v podlahovom vykurovaní dokážu zjednodušiť montáž a zabezpečiť správne vyregulovanie sústavy? Ukážeme si na príklade.

Zobraziť viac