Kanál

Kanalizácia je technické zdravotné zariadenie a ich sústava, slúžiaca na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd vrátane ich vyčistenia.

Súčasťou kanalizácie sú tieto komponenty:

  • kanalizačné rúry
  • kanalizačné šachty
  • revízne šachty
  • systémy dodatočného napojenia kanalizačných rúr

Realizujeme napojenie objektov na kanalizáciu, ktorá môže byť verejná alebo súkromná. Súkromná kanalizácia môže vyúsťovať do verejnej kanalizácie alebo do vlastnej čistiarne odpadových vôd.
Kanalizačné siete realizujeme z kvalitného polypropylénu firmy REHAU alebo OSMA, ktorý zabezpečuje maximálnu istotu pre spoľahlivé odvedenie odpadovej vody.

Ak sú v teréne nepriaznivé podmienky pre prirodzenú kanalizáciu, realizujeme aj tlakovú kanalizáciu, ktorá prekonáva výškové rozdiely.

Kanál
Kanál
Kanál
Kanál
Kanál
Kanál
Kanál

Hlavné oblasti našej činnosti