Referencie

 • Ústredné kúrenie, tepelné čerpadlo, kotolňa – Mirad Prešov
 • Ústredné kúrenie, solárny systém, plyn, ZTI – Plaza Beach, Prešov
 • Horúcovodné rozvody, výmenníková stanica – Bioenergy Bardejov
 • Kotolňa – OZEX Prešov
 • Ústredné kúrenie, plyn, ZTI – Sankur Horska bytový dom SO 02
 • Ústredné kúrenie, ZTI, plyn – bytový dom, ul. Weberova, Prešov
 • Ústredné kúrenie, ZTI – penzión, Okružná ul., Prešov
 • Ústredné kúrenie, plyn – Dartin Slovensko, Prešov
 • Kotolňa, ústredné kúrenie, plyn – Hydrex Veľký Šariš opravárenská hala
 • Ústredné kúrenie, plyn, ZTI, kanal – IMUNA PHARM Šarišské Michaľany
 • Ústredné kúrenie, ZTI – O.S.V.O. Prešov
 • Verejný vodovod Kokošovce
 • kotolne MŠ, ZŠ, OÚ – obec Petrovany
 • kotolňa, ZTI, kanál, plyn – ĽUDMILA nezisková organizácia, Drienov
 • kotolňa – Stavba Domov Prešov
 • kotolňa, ústredné kúrenie – EKOL Prešov

Vyvíjače pary:

 • Kolárovo – Recyklácia plastov
 • Dobrá Voda
 • Zekon Michalovce
 • OZEX Prešov
 • FERROBETON Slovakia Štúrovo
 • Frost Prešov

Legenda:

 • ZTI – zdravotnotechnická inštalácia – voda, kanál
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie